WYDARZENIA SPORTOWE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TCZEWIE W LATACH 1953-2003

 

 1. ROK 1953

 

Ø    utworzenie Szkoły Specjalnej w Tczewie

 

 1. ROK 1954

 

Ø    15 czerwca- „poza dwiema salami, które służą jako klasy nie ma sali gimnastycznej, boiska. Mały placyk, który ma spełniać rolę boiska jest niezabezpieczony (brak ogrodzenia) i ze względu na swe położenie może wywołać przykre następstwa”

 

 1. ROK1962

 

Ø    6 lutego- „wyposażenie szkoły jest bardzo słabe. Brak pracowni, świetlicy, sali gimnastycznej, a boisko jest wspólne dla trzech szkół, brak sprzętu do gimnastyki...”

Ø    1 września- „wychowawcy wraz z grupą roboczą oprócz swojej klasy otrzymają i zajmą się wyposażeniem w odpowiednie sprzęty następujące pomieszczenia- kol. Bławat- gabinet biologiczny, salę gimnastyczną i warsztat do prac różnych”

Ø    10 września- „w wolnych wnioskach ustalono pomieszczenia do zajęć w kółkach przedmiotowych:- kółko sportowe w pomieszczeniu, w którym znajdował się gabinet lekarski. Również omawiano sprawę zagospodarowania boiska przed szkołą od strony ulicy jak również nad urządzeniem tegoż boiska”

 

 1. ROK 1965

 

Ø    22 września- „przystąpiono do podziału opiekuństw organizacji szkolnych oraz kółek zainteresowań- pkt.4 – kółka sportowe- kol. Zagórska ”

Ø    7 października- „w tej chwili jest cyklinowana podłoga na sali gimnastycznej; do sali nie należy wprowadzać dzieci w butach ”

 

Ø    18 listopada- „pkt.8 – w wolnych głosach kol. Kluziak stawia wniosek by dziewczęta klas VI i VII oddzielić od chłopców na lekcjach w-fu”

 

 1. ROK1966

 

Ø    21 stycznia- „w związku z rozpoczętymi pracami przy budowie boiska szkolnego...”

Ø    2 lutego- „kółko sportowe- na zajęcia uczęszcza 18 uczniów systematycznie i kilku chętnych dorywczo. Specjalny nacisk położono na gry drużynowe. Zajęcia na powietrzu odbyły się trzy razy i wycieczka na stadion.”

Ø    rozpoczęcie prac związanych z budową boiska- totalizator sportowy przekazał dziesięć tysięcy złotych na ten cel, czyny społeczne na ogólną wartość pięćdziesięciu tysięcy złotych

Ø    organizacja rozgrywek sportowych między klasami równoległymi oraz koła sportowego z zespołem internackim

Ø    30 sierpnia- zatwierdzenie wniosku o podziale na grupy dziewcząt i chłopców podczas lekcji w- f w klasach starszych

 

 1. ROK1967

 

Ø    20 kwietnia- w obecności przedstawiciela powiatowego sztabu wojskowego wręczono uczniom szkoły 33 brązowe i 2 złote odznaki MOSO

 

 1. ROK1968

Ø    osiągnięciem pracy SKS-u było zdanie norm i zdobycie 11 brązowych i 21 srebrnych odznak MOSO

 

 1. ROK1969

 

Ø    30 stycznia- rozgrywki w „dwa ognie” ze szkołą nr 5 w Tczewie

Ø    11 czerwca- Dzień Sportu w Szkole Specjalnej

Ø    w ramach SKS-u przygotowywano uczniów do egzaminu na kartę rowerową- egzamin zdało 23 uczniów

Ø    zwycięstwo dziewcząt w meczu w „dwa ognie” z dziewczętami ze szkoły nr 5 w Tczewie

 

 

 

 1. ROK1970

 

Ø    Opiekę nad sprzętem sportowym i salą gimnastyczną obejmuje Tadeusz Klamra

Ø    29 maja- z okazji Święta Sportu rozegrano mecz ze Szkoła Specjalną ze Starogardu Gdańskiego- I miejsce

 

 1. ROK1971

 

Ø    Zajęcia z SKS- u cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów

Ø    maj- czerwiec- przygotowania i obchody MDD połączone ze szkolną spartakiadą sportową

 

 1. ROK1972

 

Ø    Nie znaleziono żadnych informacji w protokołach szkolnych

 

 1. ROK1973

 

Ø    12 czerwca- podsumowanie rocznej działalności kółek zainteresowań SKS chłopcy- III miejsce- nagroda 350 zł. na zakup sprzętu sportowego

 

 1. ROK1974

 

Ø    Wprowadzenie dwóch spartakiad wojewódzkich szkół specjalnych- sportowej i wojewódzkiego przeglądu zespołów artystycznych

 

 1. ROK1975

 

Ø    Nie znaleziono żadnych informacji w protokołach szkolnych

 

 1. ROK1976

 

Ø    Przeprowadzono konkurs na urządzenie placu rekreacyjnego w szkole

 

 

 

 1. ROK1977

 

Ø    Powstanie sekcji artystyczno - sportowej –opiekun Tadeusz Klamra i Halina Cybulska

Ø    Prace harcerzy nad stworzeniem zielonej sali gimnastycznej w szkole

Ø    Duże osiągnięcia młodzieży szkolnej w lekkoatletyce (czołowe lokaty) na terenie szkoły jak i w rozgrywkach z zakładem wychowawczym w Starogardzie

Ø    Udział w konkursie na „najlepszą ścieżkę zdrowia” w szkole- organizatorami konkursu i planu ścieżki są: A. Kluziak, T. Klamra, A. Brancewicz.

 

 1. ROK1978

 

Ø    Zakup stołu pingpongowego i gry sportowej

Ø    Udział uczniów w zdobywaniu odznaki OSO

Ø    Zdobycie przez 32 uczniów kart rowerowych

Ø    Organizacja Święta Sportu Szkolnego w Międzynarodowym Roku Dziecka (wysoka ocena kuratorów oświaty i wychowania)

Ø    Zakup kolejnego stołu pingpongowego przez ZSZ

 

 1. ROK1979

 

Ø    towarzyskie spotkania z reprezentacjami szkół podstawowych nr 2,3,8,10,11 i 5 ze Starogardu Gdańskiego oraz drużyny z Kwidzyna

Ø    Janusz Szamp- reprezentant kadry olimpijskiej na Moskwę

Ø    Opracowanie programu Dnia Sportu z nawiązaniem kontaktu ze szkołami w Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie

Ø    Święto Sportu- Dzień Dziecka- wręczenie kart rowerowych

Ø    Remont sali gimnastycznej

  

 1. ROK1980

 

Ø    Nie znaleziono żadnych informacji w protokołach szkolnych

 

 

 

 

 1. ROK 1981

 

Ø    4 marzec- Wejherowo- II Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Specjalnych

·       I miejsce- Bożena Rutkowska

·       II miejsce- Andrzej Riebandt

·       III miejsce- Adam Riebandt

·       Drużynowo- I miejsce

Ø    22-23 maj- Tczew- IV Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych

·       I miejsce- Jolanta Wilka- trójbój lekkoatletyczny

·       I miejsce- Henryk Di Giusto- trójbój lekkoatletyczny

·       Drużynowo –II miejsce dziewczęta w trójboju lekkoatletycznym

·       Drużynowo- I miejsce chłopcy w trójboju lekkoatletycznym

·       I miejsce- sztafetowe biegi przełajowe- dziewczęta

·       II miejsce - sztafetowe biegi przełajowe- chłopcy

Ø    Wejherowo- Wojewódzkie Biegi im. J. Kusocińskiego- udział uczniów ZSZ

·       III miejsce – 800 metrów- Małgorzata Różyńska

·       II miejsce – 100 metrów- Andrzej Mechlewicz

·       I miejsce- skok wzwyż – Wiesława Pryll

·       III miejsce- 1500 metrów- Bożena Fabich

·       II miejsce- pchnięcie kulą- Irena Pawluczenia

·       III miejsce- 3000 metrów- Bogdan Sarach

·       III miejsce- 1500 metrów- Andrzej Riebandt

·       III miejsce- 800 metrów- Krystyna Biały

 

 1. ROK 1982

 

Ø    21-22 czerwiec- Garczyn- V Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych

·       w trakcie Igrzysk nie prowadzono punktacji za poszczególne konkurencje sportowe- zawody potraktowano rekreacyjnie

 

 

 

 

Ø    18 wrzesień-Tczew- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych

·       I miejsce- Grzegorz Warasiński

·       VI miejsce- Mariusz Riebandt

·       XII miejsce- Jarosław Bukowski

·       II miejsce drużynowo

Ø    4 październik-Tczew- Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych

·       drużynowo IV miejsce

Ø    23 październik-Tczew- Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych z okazji Wielkiej Rewolucji Październikowej 

·       I miejsce- Bożena Rutkowska

Ø    25-30 październik- Tczew- Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkól Podstawowych z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej

·       IV miejsce w klasyfikacji końcowej

Ø    10-11 grudzień-Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym 

·       III miejsce- chłopcy

·       IV miejsce – dziewczęta

Ø    Wejherowo- Wojewódzkie Biegi im. J. Kusocińskiego ZSZ

·       I miejsce- 1500 metrów- Bożena Narloch

·       II miejsce- 1500 metrów- M. Kluge

·       II miejsce- 800 metrów- D. Ziółek

·       I miejsce- skok wzwyż- W. Pryll

·       II miejsce- 100 metrów- W. Pryll

·       III miejsce- pchnięcie kulą- W. Pryll

·       III miejsce- 100 metrów- J. Wilka

·       II miejsce- skok w dal- J. Wilka

·       III miejsce- pchnięcie kula- B. Groth

·       II miejsce- skok w dal- A. Mecklewicz

·       II miejsce- skok wzwyż- A. Mecklewicz

·       II miejsce- pchnięcie kulą- Irena Pawluczenia

·       II miejsce- pchnięcie kulą- Andrzej Riebandt

·       II miejsce- 1500 metrów- B. Sarach

·       I miejsce- 3000 metrów- R. Wilka

 

 

Ø    Ogólnopolskie Biegi im. J. Kusocińskiego

·       XX miejsce- Bogdan Narloch

·       XXII miejsce- M. Kluge

·       XXVII miejsce- R. Wilka

Ø    Mistrzostwa Tczewa ZSZ w tenisie stołowym

·       VIII miejsce- Andrzej Riebandt

·       IX miejsce- Adam Riebandt

 

 1. ROK 1983

 

Ø    11 marca (chłopcy) i 22 marca (dziewczęta)- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców z okazji rocznicy wyzwolenia Tczewa

·       I miejsce- Grzegorz Warsiński

·       I miejsce- Bożena Rutkowska

Ø    30 kwiecień- Wejherowo- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły przy OSW nr 1 w Wejherowie

·       I miejsce- Bożena Rutkowska

·       IV miejsce- Elżbieta Dąbrowska

·       I miejsce- gra podwójna

·       Ogólnie- I miejsce i puchar

Ø    13 maj – Starogard Gdański- Półfinał XI Igrzysk Młodzieży Szkolnej Woj. Gdńskiego w Tenisie Stołowym

·       reprezentacja Tczewa: Bożena Rutkowska, Elżbieta Dąbrowska (awansowały do finału)

Ø    30 maj-Święto Sportu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka

·       konkurencje:

-       skok w dal

-       bieg na 60 m

-       rzut piłeczka palantową (dziewczęta)

-       pchnięcie kulą (chłopcy)

-       bieg przełajowy

-       tradycyjny mecz piłki nożnej- Szk. Podst.- Zasad. Szk. Zaw. (1:0)- strzelec złotej bramki to Sławomir Kleinschmidt

 

Ø    13-19 czerwiec- VI Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych w Garczynie- organizator- Pruszcz Gdański

·       konkurencje:

-       czwórbój lekkoatletyczny

-       sztafeta przełajowa

-       turniej piłki nożnej chłopców

-       turniej dwóch ogni dziewcząt

-       turniej tenisa stołowego

-       VI miejsce w czwórboju zajęły dziewczęta

-       I miejsce w czwórboju zajęli chłopcy

-       Elżbieta Dąbrowska wygrała turniej tenisa stołowego

-       V miejsce w turnieju dwóch ogni dziewcząt

-       I miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców

-       Ogółem: 11 złotych medali i 1 brązowy

Ø    10 wrzesień- Tczew- Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych miasta Tczewa

·       ogólnie- VI miejsce

Ø    12-15 październik-Tczew- Mistrzostwa miasta Tczewa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej z okazji rocznicy WRP

·       Ogólnie- IV miejsce

·       Strzelec 6 bramek to Sławomir Kleinschmidt

Ø    8-9 listopad-Tczew- Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych z okazji rocznicy WRP

·       I miejsce – Ewa Seroka

·       III miejsce- Honorata Rack

·       drużynowo- III miejsce dziewcząt

·       drużynowo- IV miejsce chłopców

Ø    17-18 listopad-Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców

·       I miejsce – Ewa Seroka

·       V miejsce- Honorata Rack

·       IV miejsce – Jan Falkowski

·       drużynowo- IV miejsce dziewcząt

·       drużynowo- VI miejsce chłopców

 

Ø    10 listopad- Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym dziewcząt

·       V miejsce – Bożena Rutkowska

·       XI miejsce – Elżbieta Dąbrowska

·       XIV miejsce – Ewa Seroka

·       XV miejsce- Honorata Rack

·       drużynowo- IV miejsce (przy niekompletnej drużynie)

 

 1. ROK 1984

 

Ø    12-13 kwiecień-Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców

·       drużynowo- I miejsce dziewcząt (w II rzucie)

·       drużynowo- V miejsce chłopców (w II rzucie)

·       ogólnie- III miejsce dziewcząt

·       ogólnie- V miejsce chłopców

·       indywidualnie najlepsze były: Ewa Seroka i Honorata Rack

Ø    3-5 maj-Tczew- XI Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych miasta Tczewa

·       I miejsca – Ewa Seroka, Honorata Rack i Izabela Michna

·       Jan Falkowski- najlepszy z chłopców

·       Zdobyte medale: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy oraz przchodni puchar

·       VI miejsce w turnieju piłki nożnej

Ø    1 czerwiec-Tczew- Święto Sportu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka

·       konkurencje:

-       skok w dal

-       bieg 60m

-       rzut piłeczką palantową

-       pchnięcie kulą

-       bieg przełajowy

-       turniej piłki nożnej Szkoły Zawodowej i Szkoły Podst. (2:1)

 

Ø    7-13 czerwiec- Garczyn- VII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych w Garczynie- organizator- Starogard Gdański 

·       II miejsce w klasyfikacji ogólnej

·       Drużynowo- I miejsce chłopców w czwórboju

·       R. Fabich- II miejsce w czwórboju

·       T. Mejer- III miejsce w czwórboju

·       IV miejsce – Sztafeta 4x 800m (chłopcy)

·       I miejsce chłopców w turnieju piłki nożnej

·       Ogólnie – IV miejsce dziewcząt

·       IV miejsce – Sztafeta 4x 500m (dziewczęta)

·       VII miejsce dziewcząt w turnieju dwóch ogni

Ø    9 październik-Tczew- Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych miasta Tczewa

·       V miejsce reprezentacji

Ø    15-17 październik-Tczew- Mistrzostwa miasta Tczewa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej

·       VI miejsce reprezentacji

Ø    6-7 listopad-Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców

·       II miejsce dziewcząt w rundzie jesiennej

·       III miejsce chłopców w rundzie jesiennej

Ø    Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku- IV miejsce

Ø    Udział zawodniczek i zawodników w Indywidualnych Mistrzostwach miasta Tczewa Szkół Ponadpodstawowych

·       III miejsce- 800 metrów – Bożena Narloch

·       I miejsce – 1500 metrów- R. Białkowski

Ø    Drużynowe Mistrzostwa Tczewa Szkół Ponadpodstawowych w Tenisie Stołowym

Ø    Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SI „Wisła” w Tczewie- I miejsce

Ø    Udział uczniów i uczennic ZSZ w:

·       Wejherowo- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

·       Sztafetowy Bieg Przełajowy o Mistrzostwo Miasta Tczewa

·       Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Miasta Tczewa

·       IV Nadwiślański Bieg Zwycięstwa

·       Wojewódzki Bieg im. Kusocińskiego- Wejherowo

·       Zawody Lekkoatletyczne o Mistrzostwo Miasta Tczewa

 

 

 

 1. ROK 1985

 

Ø    8-9 marzec-Elbląg- XII Wojewódzkie Zawody w Boksie

·       Bogumił Mądrachowski wygrał kategorię wagową do 51 kg

Ø    14 marzec-Tczew- Indywidualne Mistrzostwa miasta Tczewa w Tenisie Stołowym z okazji 40 Rocznicy Wyzwolenia

·       I miejsce- M. Rack

·       I miejsce- J. Falkowski

·       Zdobyte trofea: 6 proporczyków indywidualnych, 1 drużynowy i puchar na własność

Ø    23-24 marzec-Wejherowo- wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zawodowych Specjalnych

·       I miejsce- Honorata Rack

·       W grze podwójnej –I miejsce (H. Rack i I. Michna)

Ø    3 maj-Tczew- XII Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tczewie

·       puchar Igrzysk w tenisie zarówno indywidualnie (H. Rack i J. Falkowski) jak i drużynowo

·       IV miejsce drużyny piłki nożnej

Ø    7-11 czerwie- VIII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych w Garczynie- organizator- ZSS im. St. Batorego z Gdańska- Wrzeszcza

·       ogólnie- III miejsce reprezentacji

·       I miejsce i złoty medal w rzucie piłeczką palantową Izy Michny

·       III miejsce w pchnięciu kulą i biegu na 60m– A. Galiński

·       I miejsce i złoty medal- sztafeta chłopców

·       VI miejsce- sztafeta dziewcząt

Ø    październik-Tczew- Drużynowe Mistrzostwa miasta Tczewa w Piłce Nożnej z okazji rocznicy WRP

·       II miejsce reprezentacji

Ø    27-28 listopad-Tczew- Mistrzostwa miasta Tczewa w Tenisie Stołowym- turniej indywidualny i drużynowy

·       reprezentacja została odmłodzona

·       dziewczęta nie startowały

·       chłopcy zajęli ostatnie miejsce

 

 

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ wzięli udział w następujących zawodach i imprezach sportowych:

·       Zawody Sportowe Spółdzielni Inwalidów Regionu Gdańskiego i Elbląskiego

·       Mistrzostwa Regionu Spółdzielni Inwalidów w Lekkiej Atletyce

·       Turniej Piłki Nożnej Miasta Tczewa o Puchar Kuratora- III miejsce

·       Drużynowe Biegi Przełajowe Miasta Tczewa o Puchar Kuratora- I Zespół ZSZ – II miejsce

·       Regionalne Zawody w Badmintona Spółdzielni Inwalidów w Wejherowie

·       Turnieje Drużynowe i Indywidualne w Tenisie Stołowym Spółdzielni Inwalidów w Wejherowie

 

 1. ROK1986

 

Ø    Luty- marzec-Tczew- Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

·       Honorata Rack i Zenon Laskowski - I miejsce

·       Dnia 8 marca-wielki finał, który wygrywa Honorata Rack z  Zenkiem Laskowskim

Ø    12 kwiecień-Wejherowo- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSW nr 1 w Wejherowie

·       II miejsce- Honorata Rack

·       III miejsce- Iza Michna

·       Wygrana dziewcząt w grze deblowej- zdobycie pucharu

·       IV miejsce- Sebek

·       Sebek i Piotr- zostali czwartą parą deblową

Ø    1 maja- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych z okazji I maja

·       II miejsce- Honorata Rack

·       VIII- Krzysztof Szewc

Ø    V Nadwiślański Bieg Zwycięstwa- Tczew

·       Miejsca w pierwszych dziesiątkach zajęli: Alina Kubiak i Krzysztof Lewandowski

 

 

 

Ø    2-20 maja- Tczew- Międzyklasowe Rozgrywki w Piłce Nożnej o tytuł Mistrza Szkoły, na rok szkolny 1985/86

·       I miejsce- klasa VII b

·       II miejsce- VIII d

·       III miejsce- VI d

·       Król strzelców- Bogdan Smreczarek

Ø    XIII Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tczewie

·       II miejsce drużynowo-tenisiści stołowi w składzie: Sylwia Ziołek, Wioletta Komorowska, Tomasz Czajka, Jacek Klawiter

·       Sylwia Ziołek i Jacek Klawiter zostali powołani do reprezentacji miasta Tczewa na XIV WIMS w Pruszczu Gdańskim

Ø    Święto Sportu Szkolnego

·       Konkurencje:

-       bieg 60 m

-       skok w dal

-       bieg przełajowy

-       rzut piłka palantową

-       pchnięcie kulą

Ø    6-9 maj-IX Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych- Gdynia

·       konkurencje:

-       piłeczka palantowa

-       sztafeta chłopców 4x800m

-       piłka nożna

-       czwórbój drużyny chłopców

·       I miejsce w klasyfikacji generalnej- złote medale

Ø    Nadwiślański Bieg Zwycięstwa

·       I miejsce- Krzysztof Białkowski

·       I miejsce- drużynowo

Ø    Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSW w Wejherowie

·       III miejsce – chłopcy

·       V miejsce- dziewczęta

Ø    Zawody Lekkoatletyczne Spółdzielni Inwalidów w Tczewie

Ø    Kręglarskie Zawody Spółdzielni Inwalidów w Wejherowie

Ø    Zawody Lekkoatletyczne Spółdzielni Inwalidów w Elblągu

·       II miejsce – chłopcy

·       IV miejsce- dziewczęta

 1. ROK1987

 

Ø    maj- Wejherowo-Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Wejherowie

·       tytuł Mistrza Województwa w grze podwójnej – Sylwia Ziołek i Honorata Rack

·       Sylwia Rack- II miejsce indywidualnie

Ø    29 maj-Święto Sportu Szkolnego

·       konkurencje:

-       bieg na 60 m

-       skok w dal

-       rzut piłeczka palantową

-       bieg przełajowy

Ø    3 czerwca- Sopot-X Wojewódzkie Igrzyska Sportowe Młodzieży Szkół Specjalnych

·       konkurencje:

-       biegi długie dziewczęta, chłopcy- III miejsce

-       sztafeta 4x 400m- chłopcy- II miejsce

-       piłka nożna- chłopcy- IV miejsce

-       dwa ognie dziewcząt- IV miejsce

-       sztafeta 4x400m- dziewczęta-I miejsce

-       rzut piłeczką palantową- I miejsce

·       II miejsce w klasyfikacji generalnej- złote medale

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Inspektora Oświaty i Wychowania- IV miejsce

·       Turniej Kręglarski o Mistrzostwo TKKF- I i II miejsce

·       Turniej Tenisa Stołowego Spółdzielczości Inwalidzkiej w Tczewie- I miejsce dziewcząt i chłopców

·       Turniej Kręglarski Spółdzielczości Inwalidzkiej w Wejherowie- II miejsce dziewcząt i chłopców

·       Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wejherowie- I miejsce drużynowo chłopców i dziewcząt

·       Bieg im. J. Kusocińskiego i imprezy towarzyszące- IV miejsce  dziewcząt i III miejsce chłopców

·       VI Nadwiślański Bieg Zwycięstwa w Tczewie- I miejsce w punktacji ogólnej

·       Udział w Ogólnopolskim Festynie Sportowym w Białej Podlaskiej

 

 1. ROK1988

 

Ø    19 Luty- Tczew- XV Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym

·       II miejsce- drużynowo

·       V miejsce- Zbigniew Wenzel

·       VI miejsce- Leszek Ziołek

·       X miejsce- Wojciech Czaja

Ø    9 kwiecień-Wejherowo- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSW w Wejherowie

·       II miejsce- Sylwia Ziołek (wicemistrzyni woj. Gdańskiego w grze pojedynczej)

·       V miejsce- Zbigniew Wenzel

Ø    11-14 maj-Wejherowo- XI Igrzyska Sportowe Młodzieży Niepełnosprawnej Województwa Gdańskiego

·       IV miejsce dziewcząt w sztafecie 4x 400m

·       X miejsce chłopców w sztafecie 4x 400m

·       II miejsce w kometce- B. Maciejewska (srebrny medal)

·       II miejsce dziewcząt w bloku lekkoatletycznym

·       X miejsce chłopców w bloku lekkoatletycznym

·       III miejsce dziewcząt w klasyfikacji generalnej

·       XIII miejsce chłopców w klasyfikacji generalnej

Ø    30 maj-Tczew- Święto Sportu Szkolnego

·       I miejsce w biegu na 60m- Ewa Leier i Jan Kropisz

·       I miejsce w skoku w dal- Ewa Leier i Robert Czerwiński

·       I miejsce w rzucie piłeczką palantową- Joanna Łoik i Mateusz Drywa

·       I miejsce w biegu przełajowym- Izabela Gdaniec i Dariusz Szymański

 

 

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa- V miejsce

·       Turniej Kręglarski o Mistrzostwo m. Tczewa

·       Turniej Tenisa Stołowego Spółdzielczości Inwalidzkiej w Tczewie- I miejsce dziewcząt i chłopców

·       Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wejherowie

·       Bieg im. J. Kusocińskiego i imprezy towarzyszące

·       Nadwiślański Bieg Zwycięstwa w Tczewie

·       Międzyspółdzielniany Turniej Pływacki

·       Zawody L.A. w ramach Igrzysk Spółdzielczości Inwalidzkiej

 

10. ROK1989

 

Ø    9 marzec-Tczew- XVI Międzyszkolne Igrzyska miasta Tczewa w Tenisie Stołowym

·       I miejsce- Leszek Ziołek

·       II miejsce- Zbigniew Wenzel

·       III miejsce- Wojciech Czaja

·       VI miejsce- drużynowo

·       III miejsce indywidualnie- Waldemar Knopp

Ø    2 czerwiec-Tczew- Święto Sportu Szkolnego

·       konkurencje:

-       bieg 60 m

-       skok w dal

-       rzut piłeczką palantową

-       bieg przełajowy

Ø    Tczew- XII Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Szkoły

·       I miejsce- Aldona Brzoza i Zbigniew Wenzel

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa- IV miejsce

·       Turniej Kręglarski o Mistrzostwo m. Tczewa- II miejsce

·       Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wejherowie

-       I miejsce- Honorata Rack

-       I miejsce- Izabela Michna i Honorata Rack

-       III miejsce- debel- Piotr Mazurkiewicz i Sebastian Janczyński

·       Bieg im. J. Kusocińskiego i imprezy towarzyszące

-       I miejsce- 800 metrów- Elwira Szoska

-       II miejsce- 800 metrów- Aleksandra Kasprzak

-       III miejsce- 1500 metrów- Alina Kubiak

-       II miejsce- 1500 metrów- Roman Baranowski

-       IV miejsce- 1500 metrów- Wojciech Kosecki

-       II miejsce- 3000 metrów- Piotr Mazurkiewicz

-       III miejsce –3000 metrów- Zbigniew Górski

·       Nadwiślański Bieg Zwycięstwa w Tczewie

·       Międzyspółdzielniany Turniej Pływacki

·       Zawody L.A. w ramach Igrzysk Spółdzielczości Inwalidzkiej

 

11. ROK1990

 

Ø    1 czerwiec-Tczew- Dzień Sportu Szkolnego

·       konkurencje:

-       bieg 60 m

-       skok w dal

-       rzut piłeczką palantową

-       bieg przełajowy

·       wyróżnienia:

-       Izabela Gdaniec

-       Arkadiusz Fordon

-       Ewa Szwocha

-       Tomasz Polnik

-       Janusz Cieplak

-       Dariusz Frydrychowski

·       wygrany mecz piłki nożnej 5:0- 4 bramki Leszka Ziółka

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej ZSZ w Tczewie

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne w Tczewie

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

·       Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej

·       Wojewódzki Bieg im. J. Kusocińskiego w Wejherowie

-       prawo startu w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych uzyskali: Izabela Gdaniec i Mirosław Szenrok

 

12. ROK1991

 

Ø    luty- marzec-Tczew- Tenis Stołowy- Mistrzostwa Szkoły

·       I miejsce- Leszek Ziółek

·       II miejsce- Wojciech Jurczyński

·       III miejsce- Krzysztof Grzankowski

Ø    14 marzec-Tczew- Zebranie Nauczycieli wychowania Fizycznego Woj. Gdańskiego

Ø    16 kwiecień-Tczew- Wojewódzki  Turniej Piłki Nożnej ZSZ Specjalnych

·       V miejsce chłopców

·       Najlepszym bramkarzem został Sebastian Knopp

Ø    20 kwiecień- Skarszewy- I Wojewódzki Turniej Badmintona Szkół Specjalnych

·       mistrzynią województwa została Ewa Szwocha

·       II vice Mistrzem został Sebastian Knopp

·       II miejsce drużynowo

Ø    24 kwiecień- Starogard Gdański- Dwa Ognie Dziewcząt

·       I miejsce drużyny dziewcząt  wynikiem 21:20

Ø    8 maja-Tczew- Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych

·       I miejsce drużyny

Ø    17 maj- Wejherowo- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

·       I miejsce- Ewa Szwocha

·       I miejsce w grze podwójnej- Leszek Ziółek i Krzysztof Grzankowski

·       I miejsce drużyna chłopców

·       III miejsce- Krzysztof Grzankowski

·       IV miejsce- Leszek Ziółek

·       III miejsce drużyna dziewcząt

Ø    28 maj- Gdynia- Wojewódzki Turniej Koszykówki Chłopców

·       I miejsce drużyny

Ø    20-23 maj-  wypoczynek w Szteklinie

 

Ø    11 czerwiec- Gdynia- Wojewódzkie Igrzyska Szkół Specjalnych

·       konkurencje:

-       I miejsce- sztafeta dziewcząt- Agata Grota

-       I miejsce- p. pal.- Ewa Szwocha

·       Wygrana w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół Specjalnych

Ø    9 październik- Kartuzy

·       I miejsce dziewcząt

·       III miejsce chłopców

·       Konkurencje:

-       piłeczka palantowa

-       skok w dal

-       bieg 400 m

-       sztafeta 4x400

-       bieg 1500m

Ø    27 listopad- Skarszewy- II Wojewódzki Turniej Badmintona Szkół Specjalnych

·       I miejsce – Ewa Szwocha (mistrzostwo województwa po raz drugi)

·       III miejsce- Katarzyna Di-Giusto

·       I miejsce drużyna dziewcząt

·       IV miejsce- Sebastian Knopp

·       VI miejsce- Tomasz Rack

·       III miejsce drużyna chłopców

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Kartuzy- I miejsce dziewczęta, a III miejsce chłopcy; w punktacji ogólnej II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej- Wejherowo- IV miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Halowej- Tczew- III miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Gdańsk- Wrzeszcz- drużynowo dziewczęta i chłopcy III miejsce, gra deblowa- dziewczęta II miejsce i chłopcy II miejsce

-       II miejsce- Izabela Gdaniec

-       II miejsce- Leszek Ziółek

·       Kometka-gra pojedyncza-I miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej w Tczewie- II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Pływacki- I miejsce

·       Mistrzostwa Miasta Tczewa w Tenisie Stołowym

-       VI miejsce- Izabela Gdaniec

-       V miejsce- Leszek Ziółek

 

13. ROK1992

 

Ø    21 lutego- Pruszcz Gdański- Igrzyska Szkół Specjalnych- po raz pierwszy wprowadzono pływanie

·       I miejsce – Anna Ormańczyk

·       IV miejsce- Tomasz Rack

Ø    11 marzec- Wejherowo-Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Szkół Specjalnych

·       I miejsce – Ewa Szwocha (mistrzostwo województwa)

·       II miejsce- Ewa Szwocha i Katarzyna Di-Giusto- gra podwójna (puchar na własność)

·       III miejsce drużyna chłopców- Tomasz Rack i Sebastian Knopp

Ø    29 kwietnia- Żukowo-  Wojewódzki Turniej Dwóch Ogni Szkół Specjalnych

·       V miejsce drużyny dziewcząt

·       najmłodsza uczestniczka turnieju to Dominika Zakrzewska

Ø    18 maja- Starogard Gdański- Biegi Przełajowe Szkół Specjalnych Województwa Gdańskiego

·       I miejsce- Katarzyna Di-Giusto (800m)

·       III miejsce- M. Pieniak (600m)

·       III miejsce- Sebastian Knopp (1200m)

Ø    3 czerwca- Kościerzyna- SOSW- zawody lekkoatletyczne

·       II miejsce –dziewcząt (drużynowo)

·       I miejsce- Katarzyna Di-Giusto (800m)

·       I miejsce- Rak (pchnięcie kulą)

·       II miejsce Rak w skoku w dal

·       II miejsce w sztafecie

·       III miejsce- Grota na 800m

·       III miejsce- Janusz Cieplak (skok w dal)

 

 

 

 

Ø    27 listopad- Skarszewy- II Wojewódzki Turniej Badmintona Szkół Specjalnych

·       I miejsce – Ewa Szwocha (mistrzostwo województwa po raz drugi)

·       III miejsce- Katarzyna Di-Giusto

·       I miejsce drużyna dziewcząt

·       IV miejsce- Sebastian Knopp

·       VI miejsce- Tomasz Rack

·       VI miejsce drużyny chłopców

Ø    7 października- Puck- Dzień Sportu- Liga LA Szkół Specjalnych

·       I miejsce drużyna dziewcząt

·       III miejsce drużyna chłopców

Ø    2 grudnia- Pruszcz Gdański- Zawody Pływackie Szkól Podstawowych i Zawodowych Specjalnych

·       I miejsce – Anna Ormańczyk (mistrzyni województwa)

·       V miejsce- Piotr Gapski

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Kartuzy- I miejsce dziewczęta , a III miejsce chłopcy; w punktacji ogólnej II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej- Wejherowo- IV miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Halowej- Tczew- III miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Gdańsk- Wrzeszcz- drużynowo dziewczęta i chłopcy III miejsce, gra deblowa- dziewczęta II miejsce i chłopcy II miejsce

-       II miejsce- Izabela Gdaniec

-       II miejsce- Leszek Ziółek

·       Kometka-gra pojedyncza

-       I miejsce - Ewa Szwocha

-       II miejsce- Izabela Gdaniec

-       II miejsce – Leszek Ziółek

-       III miejsce- Tomasz Rack

-       Gra podwójna

-       I miejsce - Ewa Szwocha i Iza Gdaniec

-       I miejsce -L. Ziółek i M. Cebłowski

-       I miejsce w klasyfikacji ogólnej

 

·       Wojewódzki Turniej Pływacki- I miejsce- Izabela Gdaniec

·       Mistrzostwa Miasta Tczewa w Tenisie Stołowym

-       VII miejsce- Leszek Ziółek

 

14.ROK1993

 

Ø    14 stycznia- Gdynia- udział w wojewódzkim turnieju w kometkę

Ø    20 stycznia - Kościerzyna- Turniej Koszykówki

·       V miejsce

Ø    28, 29 stycznia- Tczew – Miejski Turniej Tenisa Stołowego

·       IV miejsce- Sebastian Haza

Ø    24 lutego – Wejherowo- Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej

·       kwalifikacja do półfinału

Ø    31 marca- Wejherowo- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

·       III miejsce – Dominika Zakrzewska

·       Debel – Wicemistrzostwo- Dominika Zakrzewska i Ewa Kowalska

·       V miejsce- Sebastian Haza i Ryszard Sulewski

Ø    28 kwietnia- Rumia- Biegi Przełajowe

·       I miejsce – Aneta Di Giusto- 1200m

·       IV miejsce- Monika Pieniak- 1200m

Ø    25 maja- Kartuzy- Lekkoatletyczne Wojewódzkie Igrzyska Sportowe

·       I miejsce – Aneta Di Giusto- 800m

·       II miejsce- Iwona Peplińska- skok w dal

·       I miejsce- Małgorzata Roter- pchnięcie kulą

·       I miejsce – Monika Zakrzewska- rzut piłeczką palantową

·       III miejsce- klasyfikacja ogólna dziewcząt

Ø    6 października- Skarszewy- L.A.

·       I miejsce – Monika Pieniak- 100m

·       I miejsce- Ewa Kowalska- rzut piłeczką palantową

·       I miejsce- Barbara Pruszak- pchnięcie kulą

·       I miejsce – Aneta Di Giusto- 800m

·       II miejsce – Monika Pieniak- skok w dal

·       II miejsce – Dominika Zakrzewska- rzut piłeczką palantową

·       I miejsce- sztafeta 4 x 100m dziewcząt

·       I miejsce drużynowo i puchar dla szkoły

Ø    15 grudnia- Pruszcz Gdański- Turniej Tenisa Stołowego

·       II miejsce- Ewa Kowalska

·       II miejsce- debel dziewcząt (Zakrzewska i Kowalska)

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Pływanie

·       Piłka nożna halowa

·       Tenis stołowy

·       Badminton

·       Piłka koszykowa

·       Biegi przełajowe

·       Piłka nożna – boisko

·       Lekkoatletyka

- we wszystkich konkurencjach zajmowaliśmy wysokie pozycje- 3 razy I miejsce, 3 razy II miejsce i 2 razy III miejsce, a w punktacji ogólnej I miejsce w województwie Gdańskim.

 

15.ROK1994

 

Ø    20 kwietnia- Kościerzyna- Wojewódzkie Biegi Przełajowe

·       I miejsce- Monika Pieniak- 800m

·       I miejsce – Aneta Di Giusto- 1500m

·       I miejsce – dziewczęta drużynowo

·       Aneta Di Giusto zakwalifikowała się na Mistrzostwa Polski do Gniezna

Ø    20 maja- Gniezno- XII Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. J. Kusocińskiego

·       II miejsce – Aneta Di Giusto- 1500m

·       I miejsce drużynowo i mistrzostwo Polski- Aneta Di Giusto i Marlena Radomska

Ø    24 maja- Tczew- Zawody LA Szkół Ponadpodstawowych w Tczewie

·       II miejsce – Aneta Di Giusto- 800m

Ø    26 maja- Żelistrzewo koło Pucka- Wojewódzki Turniej Kometki

·       III miejsce – drużynowo dziewczęta

·       VII miejsce drużynowo chłopcy

 

 

Ø    28-29 maja- Wejherowo- Gry Zespołowe- Wojewódzki Turniej

·       VIII miejsce- chłopcy- piłka nożna

·       IX miejsce – dziewczęta- dwa ognie

Ø    9 października- Gdańsk AWF- Zawody Wojewódzkie w LA

·       I miejsce – drużynowo dziewczęta (Ewa Kowalska, Monika Pieniak, Zofia Di Giusto, Dorota Baranowska, Dominika Zakrzewska, Krystyna Miklewicz, Barbara Pruszak)

Ø    Ewa Szwocha- II miejsce w Tczewie w Miejskim Turnieju Tenisa Stołowego

Ø    w październiku Kuratorium Oświaty w  Gdańsku wyraziło zgodę na dodatkowe zajęcia rekreacyjne zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej w Wejherowie

·       Wojewódzki Turniej w Dwa Ognie w Wejherowie

·       Biegi Przełajowe- Kościerzyna

·       Udział w biegu- Szpęgawsk- Starogard

·       Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej- Gdańsk Oliwa

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Gdańsk- II miejsce w grze pojedynczej chłopców i I miejsce w grze pojedynczej dziewcząt, II miejsce chłopców w grze deblowej i I miejsce dziewcząt

·       Wojewódzki Turniej Pływacki- dziewczęta I i III miejsce , a chłopcy II i VI miejsce

·       Mistrzostwa Miasta Tczewa w Tenisie Stołowym

-       II miejsce- Ewa Szwocha

 

16.ROK1995

 

Ø    udział Anety Di Giusto w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Gnieźnie- III miejsce

Ø    udział Sebastiana Hazy w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego w Inowrocławiu

Ø    wrzesień- Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Kościerzynie

·       II miejsce- dziewczęta zespołowo

Ø    październik- udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Gdyni

 

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Gdańsk- Oliwa-II miejsce zespołowo i dziewcząt i chłopców

·       Biegi Przełajowe- Kościerzyna-drużynowo III miejsce

·       Udział w biegu- Szpęgawsk- Starogard

·       Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej- Wejherowo- III miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Sopot- I miejsce w grze pojedynczej- Ewa Szwocha i I miejsce w grze deblowej- Ewa Szwocha i Iwona Peplińska , III miejsce w punktacji łącznej dziewcząt i chłopców

·       Turniej Miasta Tczewa w Tenisie Stołowym- Ewa Szwocha – II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Pływacki- Pruszcz Gdański

-       Ania Ormańczyk- mistrzynią województwa w stylu grzbietowym

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej- Tczew – IV miejsce

·       Bieg uliczny- „Mały Sambor”- Tczew

·       Bieg Ziemi Kociewskiej- 12 km-

·       Bieg Szpęgawski- 7,5 km

 

17.ROK1996

 

Ø    styczeń- Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym w Wejherowie

·       V miejsce – dziewczęta zespołowo

Ø    luty- Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Chłopców w Gdyni

·        IV miejsce – chłopcy

Ø    marzec- Mistrzostwa Wojewódzkie w Kometkę w Pucku

·        VI miejsce – dziewczęta

Ø    kwiecień-  Wojewódzkie Zawody w Dwa Ognie w Gdańsku

·        VI miejsce – dziewczęta

Ø    maj - Wojewódzkie Mistrzostwa w Piłce Nożnej Chłopców w Tczewie

·        III miejsce – chłopcy

Ø    maj- Mistrzostwa Wojewódzkie Lekkoatletyczne w Gdańsku

·        III miejsce – dziewczęta

Ø    czerwiec- organizacja Święta Sportu Szkolnego

Ø    czerwiec- Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych w Żukowie

Ø    III miejsce dziewczęta zespołowo w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w roku szkolnym 1995/1996

Ø    wrzesień- Mistrzostwa Wojewódzkie w Biegach Przełajowych w Kościerzynie

·       I miejsce zespołowo dziewczęta

Ø    październik- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Warszawie

·       IV miejsce dla woj. Gdańskiego- drużyna w składzie: Ania Białkowska, Lucyna Ligęza, Bernadeta Grzelak, Bartosz Dettlaff

Ø    listopad- Halowa Piłka Nożna w Wejherowie- V miejsce

Ø    grudzień- Mistrzostwa Wojewódzkie w Tenisie Stołowym w Pruszczu Gdańskim

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Gdańsk- Oliwa

·       Wojewódzkie Biegi Przełajowe- Kościerzyna-drużynowo I miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy

·       Wojewódzki Turniej Piłki Halowej- Wejherowo- II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- Sopot- IV miejsce

·       Wojewódzki Turniej Koszykówki- Sopot- III miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej- Tczew – IV miejsce

·       Ogólnopolski Bieg im. J. Kusocińskiego w Gnieźnie- Aneta Di Giusto- III miejsce

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

 

18.ROK1997

 

Ø    styczeń- Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Chłopców w Gdyni

·        III miejsce – chłopcy

Ø    luty- Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt w Gdyni

Ø    kwiecień- eliminacje do Mistrzostw Polski „Sprawni Razem” w Ostrzeszowie- do mistrzostw zakwalifikowały się Białkowska , Ligęza, Grzelak

Ø    maj- Mistrzostwa Polski w Ostrzeszowie

·       Ania Białkowska – v-ce Mistrzynią Polski w biegu na dystansie 1500m

·       Lucyna Ligęza- brązowa medalistka w biegu na dystansie 1500m

 

 

Ø    maj- Mistrzostwa Województwa Gdańskiego w L.A.

·       I miejsce dziewcząt zespołowo

·       IV miejsce chłopców zespołowo

·       Do Mistrzostw Polski w Pile zakwalifikowały się również Białkowska i Ligęza

Ø    maj- Dzień Sportu Szkolnego

Ø    czerwiec- Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych w Żukowie

Ø    od 13 czerwca- Mistrzostwa Polski w Pile

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Biegi Przełajowe- Kościerzyna-drużynowo II miejsce dziewczęta i II miejsce chłopcy

·       Wojewódzki Turniej Piłki Halowej- Wejherowo- V miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- Sopot- II miejsce dziewczęta, a IV chłopcy, łącznie III miejsce

·       Wojewódzki Turniej Koszykówki Chłopców- Gdynia

·       Eliminacje do Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Kościerzynie- Sylwia Mosakowska zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej- Tczew – III miejsce

·       Wojewódzki Turniej w Dwa Ognie- Gdańsk Wrzeszcz- II miejsce

·       Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Specjalnych w Kartuzach- II miejsce dziewcząt

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

 

19.ROK1998

 

Ø    wrzesień- Wojewódzkie Zawody w Biegach Przełajowych w Kościerzynie- eliminacje do Mistrzostw Polski w Warszawie

Ø    wrzesień- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Warszawie- czołowe miejsca Ani Białkowskiej i Lucyny Ligęzy

Ø    październik- Mistrzostwa Wojewódzkie w Halowej Piłce Nożnej w Wejherowie- II miejsce

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

 

·       Wojewódzkie Biegi Przełajowe- Kościerzyna-drużynowo I miejsce dziewczęta i II miejsce chłopcy

·       Wojewódzki Turniej Piłki Halowej- Wejherowo- IV miejsce

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- Sopot- II miejsce dziewczęta, a III chłopcy

·       Wojewódzki Turniej Koszykówki Chłopców- Gdynia- V miejsce

·       Wojewódzki Turniej Koszykówki Dziewcząt- Sopot- V miejsce

·       Wiosenne Biegi Przełajowe w Rumii- I miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej- Tczew – V miejsce

·       Wojewódzki Turniej w Dwa Ognie- Gdańsk Wrzeszcz- I miejsce dziewcząt

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Wejherowo- II miejsce dziewczęta, V miejsce chłopcy

·       II miejsce w klasyfikacji ogólnej w Województwie Gdańskim

·       Ogólnopolskie Mistrzostwa w L.A. w Ostrzeszowie- Aneta Di Giusto XXI miejsce

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

 

20.ROK1999

 

Ø    marzec- eliminacje do Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie- I miejsce dziewczęta, chłopcy i udział w Mistrzostwach Polski

Ø    kwiecień- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie

·       IV miejsce-  Lucyna Ligęza

·       V miejsce- Ania Białkowska

·       II miejsce- Michał Di Giusto

·       VI miejsce- Krystian Di Giusto

Ø    maj- Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej w Tczewie- III miejsce

Ø    maj- Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne w Wejherowie- II miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców

Ø    maj- Mistrzostwa Polski w L.A. we Wrocławiu

·       I miejsce- Lucyna Ligęza na dystansie 1200m

·       III miejsce- Lucyna Ligęza na dystansie 1500m

·       III miejsce- Michał Di Giusto na dystansie 3000m

 

Ø    czerwiec- Gry i Zabawy Ruchowe  w Żukowie- festyn sportowy

Ø    II miejsce w klasyfikacji ogólnej za rok szkolny 1998/1999

Ø    wrzesień- Wojewódzkie Zawody w Biegach Przełajowych w Kościerzynie

·       I miejsce- Lucyna Ligęza

·       I miejsce- Michał Di Giusto

Ø    październik- Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Halowej w Wejherowie- II miejsce

Ø    grudzień- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- Pruszcz Gdański

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wojewódzkie Biegi Przełajowe- Kościerzyna

·       Wojewódzki Turniej Piłki Halowej- Wejherowo

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego- Sopot

·       Wiosenne Biegi Przełajowe w Rumii- eliminacje do Mistrzostw Polski

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej- Tczew

·       Szkolny Turniej w Dwa Ognie- Tczew

·       Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne- Starogard Gdański

·       Szkolny Turniej Piłki Nożnej dla klas ZSZ

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

 

21.ROK2000

 

Ø    styczeń- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego w Tczewie

Ø    marzec- Wojewódzki Turniej Unihoca w Malborku- III miejsce

Ø    kwiecień- Wiosenne Biegi Przełajowe w Czersku- II miejsce Krystian Chraca- zakwalifikował się do Mistrzostw Polskich w Ostrzeszowie

Ø    maj- Mistrzostwa Polski w L.A. w Ostrzeszowie- III miejsce Krystian Chraca

Ø    maj- Wojewódzki Turniej Lekkoatletyczny w Starogardzie Gdańskim- czołowe lokaty naszych zawodników

Ø    maj- Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Kwidzynie- III miejsce

Ø    czerwiec- Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych w Żukowie

Ø    wrzesień- Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Kołobrzegu- III miejsce Krystian Chraca i kwalifikacja do Mistrzostw Polski w Ostrzeszowie

Ø    wrzesień-  Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Kołobrzegu- IX miejsce Krystian Chraca

Ø    listopad- Mistrzostwa Delegatury Tczewskiej w Piłce Nożnej Halowej w Malborku- I miejsce

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Wiosenne Biegi Przełajowe- Czersk

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Delegatury Tczewskiej- I miejsce

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Województwa Pomorskiego- I miejsce

·       Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej w Warszawie- III miejsce

·       Turniej Tenisa Stołowego Delegatury Tczewskiej- Tczew- III miejsce w klasyfikacji dziewcząt i chłopców

·       Jesienne Biegi Przełajowe w Kołozębiu

·       Turniej Piłki Koszykowej w Malborku- IV miejsce

·       Turniej Piłki Nożnej delegatury Tczewskiej- Nowy Dwór Gdański- I miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej - Nowy Dwór Gdański- III miejsce

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

 

22.ROK2001

 

Ø    styczeń- Mistrzostwa Delegatury Tczewskiej w Tenisie Stołowym w Stegnie

Ø    kwiecień- I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Unihoca- I miejsce

Ø    kwiecień- Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Czersku

Ø    maj - Mistrzostwa Delegatury Tczewskiej w Piłce Nożnej

·       III miejsce chłopców młodszych w Kwidzynie

·       II miejsce chłopców starszych w Nowym Dworze Gdańskim

Ø    maj- Mistrzostwa Województwa  Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców Starszych- III miejsce

Ø    maj- I Ogólnopolski Miting Tenisowy w Sopocie- Burczyk i Ziółek zakwalifikowali się do Kadry Polski Szkół Specjalnych w tenisie ziemnym

Ø    maj- Gry i Zabawy w Żukowie

Ø    czerwiec- festyn z okazji Dnia Dziecka- udział Patryka Burczyka w konsultacjach kadry Polski tenisistów i zakwalifikowanie się na obóz tenisowy w Rypinie

Ø    wrzesień- powstanie zaplecza sanitarnego z prysznicami

Ø    25 października- Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Młodszych w Malborku- III miejsce

Ø    listopad- Szkolny Turniej Warcabowy w Tczewie

Ø    listopad- Wojewódzki Turniej Warcabowy w Starogardzie Gdańskim

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Delegatury Tczewskiej- Malbork- I miejsce

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Województwa Pomorskiego-Malbork-  I miejsce

·       Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej w Warszawie- IV miejsce

·       Turniej Tenisa Stołowego Delegatury Tczewskiej- Stegna- II miejsce Sławomir Piendak, V miejsce Monika Rybarska

·       Turniej Tenisa Stołowego Województwa Pomorskiego- Lębork- VII miejsce Monika Rybarska, IX miejsce Sławomir Piendak

·       Turniej Piłki Nożnej delegatury Tczewskiej- Nowy Dwór Gdański- II miejsce

·       Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej - Nowy Dwór Gdański- III miejsce

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

·       Zbigniew Jeżewski zakwalifikował się do Kadry Polski Juniorów w Piłce Nożnej

 

23.ROK2002

 

Ø    marzec- udział w licznych konkurencjach sportowych, w imprezie pt. „Dzień na Olimpie” w Rudnie

·       I miejsce Unihoca

·       I miejsce Wyścigi Rzędów

·       I miejsce w Koszykówce Parami

Ø    marzec- kwiecień- Szkolny Turniej Piłki Nożnej – nagroda to I w historii naszej szkoły spływ kajakowy rzeką Wierzycą w dniu 15 maja 2002 roku

Ø    12 maja- I Mistrzostwa woj. Pomorskiego w Tenisie Ziemnym- Tczew 2002r.

·       II miejsce- Patryk Burczyk

·       I miejsce- Magda Maciejewska

Ø    31 maja – przygotowanie zajęć sportowych z okazji Dnia Dziecka

 

 

 

Ø    15 czerwca- I Mistrzostwa Polski w Tenisie „Sprawni Razem”- Sopot 2002

·       III miejsce-  Magda Maciejewska

·       IV miejsce- Patryk Burczyk

·       VI miejsce- Sławomir Knopp

·       II miejsce w debla z koleżanką z Sopotu

Ø    21 czerwca- Mistrzostwa Świata w Tenisie Ziemnym – Suszice 2002r.

·       IV miejsce-  Magda Maciejewska- singel

·       III miejsce w debla

·       V miejsce- Patryk Burczyk w debla

Ø    czerwiec- Festyn Gier i Zabaw Ruchowych w Żukowie

Ø    Zawodnicy i zawodniczki ZSZ brali udział w następujących imprezach sportowych:

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Delegatury Tczewskiej- Malbork- I miejsce

·       Turniej Piłki Nożnej Halowej Województwa Pomorskiego-Malbork-  II miejsce

·       Turniej Tenisa Stołowego Delegatury Tczewskiej- Junoszyno- I miejsce Waldemar Sadowski; II miejsce- Anna Mikulska

·       Turniej Tenisa Stołowego Województwa Pomorskiego- Junoszyno- I miejsce Waldemar Sadowski, Anna Mikulska- II miejsce

·       Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym w Lublinie- I miejsce- Waldemar Sadowski- Mistrz Polski i Kadrowicz; VII miejsce – Anna Mikulska

·       Wojewódzki Turniej Tenisa Ziemnego- Tczew

·       Festyn Sportowo- Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

·       Jarosław Nagorski i Sławomir Piendak – reprezentanci Województwa Pomorskiego na Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej

 

24.ROK2003

 

Ø    Wojewódzkie Biegi Przełajowe- Kołoząb- III miejsce- Michał Di Giusto

Ø    Turniej Piłki Nożnej Halowej Delegatury Tczewskiej- Malbork- I miejsce

Ø    Turniej Piłki Nożnej Halowej Województwa Pomorskiego-Malbork-  III miejsce

Ø    Turniej Tenisa Stołowego Delegatury Tczewskiej- Tujsk- I miejsce Waldemar Sadowski; II miejsce- Maciej Burczyk, II miejsce- Anna Mikulska

Ø    Turniej Tenisa Stołowego Województwa Pomorskiego- Nowy Dwór Gdański- I miejsce Waldemar Sadowski, Anna Mikulska- III miejsce, Maciej Burczyk- II miejsce

Ø    Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym w Ciechanowie- II miejsce- Waldemar Sadowski- Wice Mistrz Polski, XIII miejsce – Anna Mikulska, Maciej Burczyk- XIII miejsce

Ø    Wojewódzki Turniej w Kometkę- Skarszewy- I miejsce- Maciejewska Magda, II miejsce- Maciejewska Maria, dziewczęta – I miejsce drużynowo, Patryk Piernicki- VII miejsce, Patryk Burczyk- VIII miejsce, IV miejsce drużynowo

Ø    Quiz Sportowo- Rekreacyjny „Od Aten do Aten”(organizator: L.Sykut)

Ø    7-9 marca- I Halowe MP w Tenisie Ziemnym – Sopot 2003-05-21

·       I miejsce-  Maria Maciejewska

·       III miejsce- Magda Maciejewska

·       V miejsce- Patryk Burczyk

·       VIII miejsce- Patryk Piernicki

·       W debla- dziewczyny II miejsce, a chłopcy III miejsce

Ø    13 maja- II Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Tenisie Ziemnym w Tczewie

·       II miejsce-  Maria Maciejewska – jest w kadrze Polski

·       I miejsce- Magda Maciejewska – jest w kadrze Polski

·       II miejsce- Patryk Burczyk– jest w kadrze Polski

·       IV miejsce- Patryk Piernicki

Ø    15 maja- Tczew- Mistrzostwa Delegatury Tczewskiej w Piłce Nożnej- chłopcy starsi- II miejsce

Ø    16-18 maja- Głogów – Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym

·       I miejsce-  Maria Maciejewska w singlu

·       III miejsce- Magda Maciejewska w singlu

·       I miejsce- siostry Maciejewskie w deblu

·       IV miejsce- Patryk Burczyk w singlu

·       VII miejsce- Patryk Piernicki w singlu

·       II miejsce- Burczyk- Piernicki – w deblu

·       Na Mistrzostwa  Europy w tenisie ziemnym do Budapesztu jadą Patryk Burczyk i Maria Maciejewska

 

 

 

 

·       Do kadry Polski powołani zostali:

-       Maria Maciejewska

-       Magda Maciejewska

-       Patryk Burczyk

Ø    19 maja- Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Nowy Dwór Gdański- I miejsce- chłopcy starsi

Ø    21 maja- udział uczniów w II Spływie Kajakowym rzeką Wierzycą

Ø    22-24 maja- Mistrzostwa Polski w Piłkę Nożną- Ostrów Świętokrzyski- chłopcy starsi

Ø    31 maja- Festyn Powiatowy o „Uśmiech Dziecka” z okazji Dnia Dziecka

·       12 czerwca- Budapeszt- Otwarte Mistrzostwa Europy w Tenisie Ziemnym „Sprawni Razem”- udział biorą : Maria Maciejewska i Patryk Burczyk i zajmują:

v    Maria Maciejewska    II- miejsce w grze pojedyńczej

                                          II – miejsce w grze podwójnej

                                                                          II – miejsce drużynowo                                                                                   

v    Patryk Burczyk  V – miejsce w grze pojedyńczej

                                IV – miejsce w grze podwójnej

                                IV – miejsce drużynowo

 

 

 

NAUCZYCIELE W-F:

                                    / w latach 1953 do chwili obecnej /

                

 

          -     wychowawcy klas

-       Barbara Gniazdowska

-       Zagórska Danuta

-       Bogdan Modrzejewski

-       Irczyc Bogdan

-       Tadeusz Klamra

-       Kaziemiera Lalik

-       Edwin Pałubicki

-       Lidia Klamra

-       Leszek Sykut

-       Ewa Sadokierska

-       Mariusz Mężyński

-       Anna Klawikowska

-       Arkadiusz Górski

-       Mirosława Żemajtis

-       Gabriela Makowska

-       Tadeusz Spychalski

-       Dominika Detlaff