Szkolny   zestaw  podręczników  w  Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II

 

 

 

 

Szkoła   Podstawowa :

 

 

Kształcenie   zintegrowane       -        W.Sokołowska, H.Koperkiewicz:

                                                            Czytanka  kl. I, II, III  „Będę czytać”

                                                            Ćwiczenia  kl. I, II, III  „Będę czytać, pisać, liczyć”

 

Język  polski                             -        kl.IV  A. Kosińska: J.Polski.Wspólna  wędrówka.

                                                                                  J.polski. Zeszyt ćwiczeń

                                                           Kl.V  A Polak :  J. polski, Zaczarowane strony

                                                                                      J.polski, Zeszyt  ćwiczeń

                                                           Kl.VI  M. i K. Pietrucha: Język polski. Dziś i wczoraj.

                                                                                                   Język polski. Zeszyt ćwiczeń.

 

Język niemiecki                        -        brak podręcznika

 

Matematyka                              -        kl.IV B.Gacek, E.Jaskowska :

                                                           Matematyka, WSiP, W-wa 2000    

                                                           H.Siwek, Matematyka V, VI, WSiP W-wa

 

 Plastyka                                   -        brak  podręcznika

 

Przyroda                                   -        K.Kowalczyk, M.Kalbarczyk:

                                                           Przyroda 1 i 2 część, kl.IV

 

Informatyka                              -        brak  podręcznika

 

Technika                                  -        brak  podręcznika

 

Historia                                    -        M.Pietracha, Historia i społeczeństwo

 

Religia                                     -        brak podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY  NAUCZANIA

W   SZKOLE  PODSTAWOWEJ 

DLA  UCZNIÓW   Z  UPOSLEDZENIEM  UMYSŁOWYM 

W  STOPNIU  LEKKIM

 

 

Programy  nauczania  dopuszczone  do  użytku  szkolnego  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  i wpisane  do  wykazu  programów  nauczania

 

 

 

Przedmioty

 

 

Numer  w  wykazie

 

 

Autorzy

 

Kształcenie  zintegrowane

 

Język  polski

 

 

Język  niemiecki

 

Matematyka 

 

Historia

 

Przyroda

 

Informatyka

 

Technika

 

 

Plastyka 

 

Religia

 

 

 

Wychowanie  do  życia w rodzinie

 

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Edukacja  regionalna

 

KLASY  DLA  DZIECI  UPOŚLEDZONYCH  W STOPNIU UMIARKOWANYM  I  ZNACZNYM

 

 

DKW 4014-308/99

 

 

DKW  4014-20/00

 

 

DKW  4014-261/99

 

DKW 4014-302/99

 

DKW 4014-5/00

 

DKW 4014-54/00

 

DKW 4014-21/00

 

DKW 4014-29/00

DKW 4014-31/00

 

DKW 4014-138/00

 

Program  nauczania  religii „Wezwani  przez  Boga”

AZ-2001/1  (kl.I-VI)

 

DKW 4014-253A/99

 

 

 

 

DKW 4014-30/99

 

DKW 4014-264/99

 

Brak  programu

 

 

 

 

A. Kosińska

A. Polak

 

zbiorowa

 

H. Siwek

 

M.Pietracha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Król.Moźnik, Węglarczyk

 

 

 

D. Wiejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  NAUCZANIA    W   PRZEDSZKOLU   NR 3   SOSW

 

 

 

 

oparty  na:

 „ABC… program  nauczania  przedszkolnego   XXI  w.”

         praca  zbiorowa   pod  redakcją  Anny  Łady-Grodzickiej, WSiP

DKW  -  4013-1/00

 

 

 

 

PROGRAMY NAUCZANIA

W GIMNAZJUM SPECJALNYM

DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

W STOPNIU LEKKIM

 

 

PROGRAMY NAUCZANIA DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I WPISANE SĄ DO WYKAZU PROGRAMÓW NAUCZANIA NA POZIOMIE III ETAPU KSZTAŁCENIA

 

 

PRZEDMIOTY

NUMER W WYKAZIE

AUTORZY

 

JĘZYK POLSKI

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

MATEMATYKA

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

HISTORIA

 

GEOGRAFIA

 

BIOLOGIA

 

FIZYKA I ASTRONOMIA

 

CHEMIA

 

TECHNIKA

 

INFORMATYKA

 

PLASTYKA      

 

MUZYKA          

 

WYCH. FIZYCZNE

 

 

RELIGIA

 

 

 

 

KLASY UMIARKOWANE

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

 

DKW – 4014 – 18/00

 

 

DKW – 4014 - 262/99

 

 

DKW - 4014 – 303/99

 

 

DKW – 4014 - 74/99

 

DKW – 4014 – 5/00

 

DKW – 4014 – 305/99

 

DKW – 4014 – 55/00

 

DKW – 4014 – 56/00

 

DKW – 4014 –57/00

 

DKW – 4014 – 31/00

 

DKW – 4014 – 307/99

 

 

SZTUKA - DKW – 4014 – 19/00

 

 

DKW – 4014 – 175/00

 

 

Program Edukacji Religijnej

Kl. I – PSK 1999 – G – V

Kl. II – PSK 2000 – G – V

Kl. III – PSK 2001 – G - V

 

Brak programu

 

DKW – 4014 – 2533/99

 

Krzysztof Pietrycha

Maria Pietrycha

 

Zbiorowa

prof. Czesława Karolaka

 

Helena Siwek

 

Ewa Marciniak

 

 

Maria Pietrycha

 

Małgorzata Wojtatowicz

 

Mirosława Wiechowska

 

Mirosława Wiechowska

 

Mirosława Wiechowska

 

Wanda Jankowska – Kogut

 

Jerzy Pietrzak

 

Jolanta Huras

 

Grzegorz Papalski

 

 

 

 

Zespół autorów

Kierownik:

ks. Zbigniew Morek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym

im. Jana Pawła II

 

Gimnazjum :

 

Język polski                    – Podręcznik gimnazjum z języka polskiego dla klasy I , II

Matematyka                    – Podręcznik gimnazjum z matematyki dla klasy I , II

Plastyka                           -  brak podręcznika

Biologia                           -  Biologia dla klasy I, II, III

Informatyka                     -  brak podręcznika

Technika                          -  brak podręcznika

Geografia                         -  Geografia ogólna dla klas I, II , III

Język niemiecki               -  brak podręcznika

Chemia                             -  Chemia dla klas I, II, III

Fizyka                               -  Fizyka dla klas I, II ,III

Religia                              -  „Jezus uczy i zbawia” dla klas I, II, III

Historia                             -  Historia dla klas I, II , III

Wiedza o społeczeństwie -   Wiedza o społeczeństwie dla klas I, II , III

 

 

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy :

Brak Podręczników

 

 

 

Wykaz zawodów i numerów programów nauczania w ZSZ Nr 4 w Tczewie                               w roku szkolnym 2007/2008

 

 

 

 

Lp

Zawód

Symbol zawodu

Numer programu

1.

Krawiec

743/01

743(01)SZ/MEN/Improv/1999

2.

Stolarz

742/01

4302/SZ/-3, LZ-4 SP/MEN/1997.06.09

3.

Murarz

712/06

5207/SZ,LZ/MEN/1997.05.12

4.

Kucharz małej gastronomii

512/05

512/05/SZ/MENiS/2002.05.08

5.

Ogrodnik

621/01

621/01/ZSZ,SP/MENiS/2005.02.03

6.

Cukiernik

741/01

741/01/sz,lz/men/2000.11.10

7.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

713/02

713/02/ SZ, LZ, SP, /MEN/ 1998.04.28