IV Wojewódzkie Mistrzostwa w Szachach

 

SOSW Tczew, 29.listopad. 2005r.

Impreza zorganizowana przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.