Zachęcamy do przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.

    Zgodnie z nowymi zasadami przekazywania 1% podatku – należy we właściwych rubrykach PIT wpisać:

      Nazwę organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego

                 Numer KRS: 0000010011

 

            Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego przygotowuje się do rozpoczęcia nowego programu delfinoterapii dla dzieci autystycznych, dla dzieci z zespołem Down'a i innymi zaburzeniami. Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przekazane zostaną na realizację tego programu oraz na przeprowadzenie projektu "Otworzyć świat". Osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek czy sytuację społeczną,  mają prawo, na równi z pełnosprawną częścią społeczeństwa, uczestniczyć w różnych formach rozwoju umiejętności i zainteresowań, mają równe prawo w dostępie do edukacji i samorealizacji zawodowej, mają prawo uczestniczyć w różnych formach rekreacji i wykorzystania czasu wolnego.

   Zgodnie z tytułem projektu zakładamy dwukierunkowe działania: otwieranie świata, jego piękna i smaku dla osób niepełnosprawnych oraz otwieranie się świata na osoby niepełnosprawne.