PO RAZ DRUGI W FÜRSTENWALDE

 

W dniach 12.06.-17.06.2005r. grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie pod kierunkiem Grzegorza Stelmach oraz z opiekunami Anną Gliniecką, Magdaleną Rataj, Marcinem Sobkiewiczem, po raz drugi przebywała w Niemczech. Wyjazd ten był zorganizowany w ramach polsko-niemieckiego programu spotkania „Wymiana szkolna”, wspieranego przez PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzież), a także przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.

 

 

Pobyt grupy z Tczewa miał charakter rekreacyjno- sportowy, a jego głównym celem było rozwijanie współpracy i więzi pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. Ponadto poprzez udział w rozgrywkach sportowych mieli oni szanse na sprawdzenie i porównanie swojej kondycji fizycznej, jak też zaprezentowanie swoich zachowań  w sytuacji rywalizacji i współpracy w zespole.

Po przyjeździe do Niemiec zostali  zakwaterowani  w schronisku młodzieżowym w miejscowości Braunsdorf . 

Pierwszy dzień pobytu spędzili w mieście Fürstenwalde, gdzie po serdecznym powitaniu przez gospodarzy szkoły Allgemeine Förderschule, rozegrano pierwszą konkurencję sportową zwaną „Piłka nad sznurem”, przypominającą grę w piłkę siatkową.

 

Czas poobiedni przeznaczony był na zwiedzanie miejskiego mini ZOO. Młodzież oprócz podziwiania pięknych okazów zwierząt, miała możliwość ich  karmienia, co sprawiło im wiele radości. Inną atrakcją tego dnia było uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych. Dzięki uprzejmości  i pomocy pracownika tutejszego ZOO, uczniowie sami  przygotowali preparaty, a następnie oglądali je pod mikroskopem.

 

Następny dzień wraz z młodzieżą niemiecką upłynął im na zabawach w parku wodnym. Pływanie w basenie, zjeżdżanie do wody na przeróżnych zjeżdżalniach wodnych, kąpanie się pod wodospadami, to tylko nieliczne atrakcje, które ich tam spotkały. Dzięki nim, były to dla nich niezapomniane przeżycia, z żalem opuszczali teren parku wodnego. Jednak wycieczka statkiem spacerowym po jeziorze w przepięknej, wypoczynkowej miejscowości Bad Saarow, choć trochę ukoiła ich smutek. Z pokładu statku, w trakcie dwu godzinnego rejsu, podziwiali malownicze krajobrazy okolic przylegających do jeziora.

 

 

Kolejnego dnia młodzież  SOSW zwiedziła pomieszczenia zaprzyjaźnionej szkoły. Byli miło zaskoczeni przestronnością sal lekcyjnych, a także ich bardzo dobrym wyposażeniem w sprzęt pomocny w edukacji. Na ich twarzach dało się zauważyć pragnienie uczestniczenia na co dzień w zajęciach w tak wyposażonych pracowniach. Dzień ten był kolejnym dniem sportu, w związku z tym rozegrano turniej piłki nożnej. Jednak mimo gorącego dopingu drużynie Tczewian nie udało się go wygrać. W rezultacie uplasowali się na drugim miejscu. Uwieńczeniem rozgrywek było uroczyste rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów i słodkich upominków.

 

Tego samego dnia w przystani młodzieżowej, usytuowanym na obrzeżach miasta, uczniowie mieli okazję zaobserwować pracę terapeutów niemieckich, a także wspólnie z nimi i z ich podopiecznymi spędzić czas, grając w piłkę koszykową, w tenisa stołowego oraz różnorodne gry zręcznościowe.

Swój przedostatni dzień minął im na atrakcjach, zaoferowanych przez  pracowników Bazy Młodzieżowej „Alpha”. Ośrodek ten utworzono dla dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania im czasu po zajęciach szkolnych .Oferuje on szereg zajęć, w których udział może brać każdy, kto chce miło i pożytecznie spędzić czas wolny. Oprócz małej sali gimnastycznej, do dyspozycji młodzieży jest sala bilardowa, komputerowa z dostępem do internetu oraz pomieszczenie do nauki malowania grafiti. Uczniowie naszej szkoły chętnie skorzystali z zaproszenia do udziału w tych zajęciach.

 

 

Czas poobiedni wykorzystali na zwiedzanie miasta Fürstenwalde, idąc jego ulicami dotarli do pięknej    starówki, gdzie zwiedzili między innymi Katedrę.

Wieczorem Gospodarze zorganizowali pożegnalne spotkanie przy grillu, podczas którego wymieniono się poglądami na temat razem spędzonego czasu. Uczniowie SOSW w podziękowaniu za serdeczną gościnę ofiarowali gospodarzom podarunki w formie kwiatów, wykonanych w ramach zajęć praktycznych w swoim ośrodku. 

17 czerwca był dniem pożegnania się  z koleżankami i kolegami, wymiany adresów oraz podziękowania za  miłe i owocne spotkanie. W godzinach przedpołudniowych wyruszyli w drogę powrotną do Polski.

Zgodnie z realizacją programu uczniowie zaprzyjaźnionej, niemieckiej szkoły mieli możliwość gościć kilkakrotnie w SOSW w Tczewie. Dzięki możliwości częstych kontaktów, młodzież obydwu krajów doskonali umiejętność komunikacji, zarówno werbalnej, jak i nie werbalnej. Dowodem na to jest wspólne spędzanie czasu po zajęciach zorganizowanych, gdzie porozumiewanie się nie sprawia im większych problemów. Mając na uwadze celowość

i efektywność takich spotkań, mam nadzieję, iż będą one w dalszym ciągu rozwijane i kontynuowane.    

 

 

Opracował:

Grzegorz Stelmach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży

w Fürstenwalde.

 

Termin spotkania 12.06.-17.06.2005 r.

 

 

Jakie zamierzenia i oczekiwania wiązaliśmy z organizowanym spotkaniem?

           

Ze strony naszego ośrodka wiązaliśmy nadzieję na dalszą  owocną współpracę pomiędzy szkołami obydwu krajów. Pragniemy, aby uczniowie tych placówek mieli możliwość kontaktu ze sobą, przez co mogą w sposób praktyczny doskonalić umiejętności językowe, poznać bliżej siebie, a także obyczaje i zwyczaje panujące w ich  krajach. Nasz wyjazd miał charakter rekreacyjno- sportowy. Dzięki rozegranym konkurencjom młodzież miała szanse na  współpracę w zespole  i opanowanie zasad zdrowej rywalizacji.

 

Co udało się zrealizować, które z oczekiwań spełniły się?    

 

Biorąc czynny udział w realizacji ciekawie zaplanowanego programu, młodzież obydwu krajów miała możliwość poznać się w różnych sytuacjach życia codziennego. Poznawali swoje zachowania spędzając czas rekreacyjnie, a także w trakcie rozgrywek sportowych. Mieliśmy również okazje poznać warunki w jakich uczy się i spędza czas wolny  młodzież niemiecka.

 

Jakimi środkami posługiwaliśmy się (udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji programu, zaangażowanie referentów, wykorzystanie mediów, szczególne punkty programu i formy pracy) w poszczególnych fazach:

 

a)      Przygotowanie

 

W fazie tej uczniowie naszego ośrodka doskonalili swoje umiejętności językowe. Brali udział w pogadankach na temat krajów Unii Europejskiej, w tym kraju niemieckiego. Z uwagi na przewidywany udział w zajęciach sportowych rozwijali swoja sprawność fizyczną.

 

b)      Spotkanie

 

Wspólnie z młodzieżą niemiecką i ich opiekunami uczestniczyliśmy w realizacji punktów programu. Porozumiewanie się między nami ułatwiał nam pan tłumacz, który również z racji dużej wiedzy historycznej dzielił się nią razem z nami, przybliżając nam  historię miasta Fürstenwalde i jego okolic. Ponadto wspólnie z opiekunami niemieckimi  przygotowywaliśmy młodzież do zorganizowanych zawodów sportowych.

 

c)      Podsumowanie

 

Ostatniego dnia, wieczorem podczas integracyjnego spotkania  podsumowaliśmy wspólnie spędzone chwile w miłej i przyjaznej  atmosferze. Uznaliśmy, że należy  kontynuować tą formę  współpracy, gdyż wpływa ona pozytywnie na rozwój naszych wychowanków. Pozwala im zapoznać się z kulturą sąsiedniego kraju, ze sposobem bycia swoich rówieśników w różnych aspektach życia, a także ułatwia zdobywanie umiejętności posługiwania się obcymi językami. Wszyscy wyraziliśmy  chęć ponownego uczestniczenia  w podobnym programie.

Wspomnienia z pobytu w Fürstenwalde zamieszczono na stronie internetowej ośrodka (www.sosw-tczew.neostrada.pl). Ponadto w prasie lokalnej (Gazeta Tczewska) ukazał się artykuł o pobycie młodzieży z SOSW z Tczewa w Niemczech.

 

Które z powyższych elementów przyniosły pożądany efekt, które zaś nie?  Uzasadnić.

 

Głównym celem naszego wyjazdu było nawiązanie kontaktu młodzieży polskiej ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Dzięki wspólnie spędzanym chwilom, między nimi zawiązała się nić przyjaźni, mieli okazję poznania siebie i wzbudzenia sympatii. Ze względu na to, iż młodzież niemiecka również odwiedza nasz ośrodek istnieje szansa na kontynuację  zawartych znajomości. Ponadto uczniowie biorący udział w tym programie, po raz pierwszy mieli możliwość wyjazdu za granice kraju, było to dla nich dodatkowe przeżycie.

 

Co szczególnie podobało się niżej podpisanym lub młodzieży, co zasłużyło zaś na gorszą ocenę?

 

Wszystkie punkty programu przyjmowane były przez młodzież  z entuzjazmem. Na szczególną uwagę zasługuje pobyt w parku wodnym. Wywołał on u nich niezapomniane przeżycia. Ponadto podobały im się warunki bytowe w jakich mieszkali oraz  serdeczna atmosfera panująca w czasie spotkania.

 

Czy przeprowadzone spotkanie wywarło wpływ na naszą grupę, moją/naszą pracę?

 

Po powrocie do kraju uczestnicy programu byli podekscytowani wyjazdem, spotkaniem ze swoimi niemieckimi rówieśnikami, a także tym w czym brali udział i co zobaczyli. Dla mnie było to kolejne doświadczenie zawodowe, wraz z moimi współpracownikami mieliśmy  możliwość zaobserwowania pracy naszych niemieckich kolegów. Na pewno niejednokrotnie zajdzie okazja wykorzystania podpatrzonych metod w mojej zawodowej pracy z dziećmi.

 

 

Opracował:

Grzegorz Stelmach