Scenariusz zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 ( klasa III szkoły podstawowej lub V – VI szkoły podstawowej specjalnej)

 

Temat:  Utrwalenie pisowni z „ó” niewymiennym                      na przykładzie wyrazu: król.

 

1.      Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownictwo:

  „Jak spędziłem niedzielne popołudnie ”.                                                                                    (dzieci wypowiadają się na określony temat, cierpliwie czekając na swoją kolej)

2.      Przypomnienie i utrwalenie poznanych zasad pisowni z „ó” wymiennym

 

Zabawa: „Szukam Pary”

Dzieci losują kartoniki z wyrazami z „ó” wymiennym.

Dobierają się parami np. wóz – wozy, nóżka – noga, ....itp. – uzasadniając   

        wybór

 

3.      Kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej:

v      ćwiczenie w czytaniu i pisaniu;

v      utrwalenie obrazu graficznego wyrazów;

a.      przypomnienie poznanych wyrazów z „ó” niewymiennym

b.     dzieci dobierają podpisy do obrazków, odczytują je                 (kłódka, wiewiórka,...)

c.     dzieci układają zdania z wybranymi wyrazami – ustnie)

  4.  Pobudzanie myślenia, kształcenie słuchu:

a.      nawiązanie do nowych zajęć -   rozwiązywanie zagadki:                                           

 

Cztery litery ustawisz w rzędzie,

Wtedy władca w koronie będzie,

Gdy dwie litery dostawisz nowe,

     Zmieni się nagle w zwierzę domowe.

                                  (król – królik)

b.     ćwiczenie koordynacji wzrokowo  ruchowej – układanie obrazka   z części:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Ćwiczenia w pisaniu:

-         pisanie wyrazu po śladzie,

-         uzupełnianie luki,

-         samodzielne napisanie wyrazu,

 

 

 

 

 

 

6.     Ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości;

-         dzieci otrzymują karty pracy z poleceniem:

a.      uzupełnij zdania na podstawie obrazka:

 

 

 

 

b.     wśród wyrazów w tabeli odszukaj te , które należą do „królewskiej” rodziny wyrazów

 

 

7.     Ćwiczenia percepcji słuchowej:

-         terapeuta wymienia rozmaite słowa – należy klasnąć wtedy gdy usłyszysz słowa z dzisiejszych zajęć.

 

8.     Ćwiczenia grafomotoryki; ćw. w pisaniu:

      Przepisz podkreślone wyrazy z ramki do zeszytu bez odrywania ręki.

-         wpisz wyrazy z dzisiejszych zajęć do słowniczka.

 

 

Zabawa w domu.

Dowiedz się, jak nazywał się pierwszy król Polski.

 

Pomoce:

-         kartoniki z wyrazami z „ó” wymiennym;

-         obrazki i podpisy z „ó” niewymiennym;

-         zagadka,

-         pocięty obrazek,

-         karta pracy,

-         słowniczki ortograficzne.

 

 

Literatura:

P.G. Denninson: Kinezjologia Edukacyjna

G. Szczepańczyk : Ortografię można polubić

 

 

Opracowanie:

Krystyna Konofał

Grażyna Pawłowicz

Ewa Petka